Echt venushaar

Adiantum capillus-veneris


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Echt venushaar staat op open tot licht beschaduwde, kalk- en humusrijke, vochtige maar goed gedraineerde bodems en met een hoge luchtvochtigheid. Ze groeit op rotswanden, in rotsspleten en op kliffen langs beken en rivieren, vaak in de spatzone daarvan. Verder op ruines, in riolen en op oude muren. De plant is inheems in Zuid- en West-Europa maar is als verwilderde sierplant wereldwijd verspreid in de gematigde en subtropische streken, en hier en daar ook in de tropen. In Nederland is de soort opgedoken in Wijlre en wel op een muur onder een lekplaats van het afdak. De bladen van Echt venushaar zijn twee- tot drievoudig geveerd, de bladrand is gelobd en/of met enkele onregelmatige insnijdingen. De sporenhoopjes zonder dekvliesje worden door de omgerolde bladrand bedekt. Ze lijkt daardoor sterk op Fijn venushaar maar de nerven van Echt venushaar eindigen echter in de tandjes van de bladrand. Zie ook de andere Venushaar-soorten.
Familie: Pteridaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website