Herfstadonis

Adonis annua


© Jelle Hofstra

Ecologie & verspreiding
Herfstadonis prefereert open, zonnige en warme, matig voedselrijke en kalkrijke grond. Ze groeit in graanakkers, op ruderale en andere verstoorde plaatsen. Nederland valt buiten het Europese deel van het natuurlijke verspreidingsgebied dat Midden- en West-Europa, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië omvat. De kale tuinplant treedt ook efemeer op en is recent slechts van één plek bekend, heeft drievoudig geveerde bladeren met lijnvormige slippen. De 5 kale kelkbladen zijn ovaal, afstaand tot teruggeslagen en vallen vroeg af. De 5-8 kroonbladen zijn omgekeerd eirond, glimmend helderrood (zeer zelden geel) met een zwarte, basale vlek en zijn iets langer dan de kelk en neigen half-bolvormig samen. De bovenzijde van de vrucht is bijna recht en draagt geen uitsteeksel, de hoek tussen de rechte snavel en de rest van de vrucht is stomp. Het taxon is zeer giftig en wordt medicinaal aangewend als een stimulerend agens voor het hartritme, vroeger werden de gemalen wortels als purgeermiddel gebruikt.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,15-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Rechtopstaande stengels.

Bladeren - De bladen zijn drievoudig geveerd en fijn verdeeld. De onderste bladen zijn niet gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De helderrode, zeer zelden gelige bloemen hebben een zwart centrum. Ze zijn 1½-2½ cm en met  vijf  tot acht  kroonbladen, die vrijwel opgericht staan. De kale kelkbladen staan af of zijn teruggeslagen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De ½-5 mm grote vruchten zijn aan de bovenkant vrijwel vlak. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op matig voedselrijke en kalkrijke grond.

Groeiplaats - Akkers (graanakkers), ruderale plaatsen en andere verstoorde plaatsen.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website