Kooltje-vuur

Adonis flammea


© Marian Baars

Ecologie & verspreiding
Kooltje-vuur staat op open, zonnige en warme, matig voedselrijke, stikstofarme, basen- tot kalkrijke bodems. Ze groeit in graanakkers, op ruderale en andere verstoorde grond. Nederland valt buiten het natuurlijke areaal dat Zuidwest-Azië en Midden-Europa omvat en zich vandaar noordelijk uitstrekt tot Noord-Frankrijk en nabij Aken. Deze kale tuinplant is ook efemeer opgedoken op enkele plaatsen in het midden van Nederland, heeft drievoudig geveerde bladeren met lijnvormige slippen. De kelkbladen zijn tegen de uitstaande kroonbladen aangedrukt en zijn, vooral in het onderste gedeelte voorzien van lange witte haren. De 3-8 kroonbladen zijn scharlakenrood of een enkele keer geel en hebben al of niet een zwarte vlek. Aan de bovenkant van de vrucht groeit naast de zwarte snavel een knobbel en de hoek tussen de snavel en de rest van de vrucht is zeer scherp. Het zeer giftige taxon wordt medicinaal aangewend bij hartritmestoornissen en vroeger werden de gemalen wortels gemalen als purgeermiddel gebruikt.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De blaadjes zijn fijn verdeeld en drievoudig geveerd. De onderste zijn niet gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rode of soms gele bloemen zijn 2-3 cm. Aan de voet zijn ze soms zwart gevlekt. De uitstaande kroonbladen zitten dicht tegen de kelkbladen aangedrukt. De kelkbladen staan verspreid en zijn ruw behaard met lange witte haren, met name in het onderste deel.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtjes zitten niet dicht tegen elkaar aangedrukt. Aan de bovenkant groeit naast de snavel een knobbel. De top van de snavel is zwart. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op kalrijke grond.

Groeiplaats - Akkers (graanakkers) en verstoorde grond.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website