Driekantig look

Allium triquetrum


© Koen van Zoest

Ecologie & verspreiding
Driekantig look staat op iets zonnige tot beschaduwde, vochtige, goed gedraineerde, voedselrijke zand- en leemgrond. Ze groeit in graslanden, in bossen en op kapvlakten, in bosjes en onder heggen, langs rivieroevers en in bermen, ook op ruderale plaatsen. De plant stamt oorspronkelijk uit het westelijke Middellandse Zeegebied. In Nederland wordt de soort als stinzenplant gebruikt in parkbossen en langs stromend water en is bij Heemskerk ingeburgerd. Driekantig look is goed herkenbaar aan de scherp driekantige stengels en bloemstelen. De 2 à 5 bladeren zijn vlak, de bloeischede is korter dan de bloeiwijze en de meeldraden zijn ongedeeld en steken niet boven de bloemen uit. De losse bloeiwijze draagt geen broedbolletjes en bestaat dus uitsluitend uit bloemen die tenslotte overhangen, zuiver wit zijn en een groene middennerf hebben. Naast vegetatieve vermeerdering worden er ook zwarte, langwerpig ronde zaden gevormd. Deze zijn voorzien van een oliehoudend mierenbroodje en worden door deze dieren verspreid.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website