Oosterse ridderspoor

Consolida hispanica


Ecologie & verspreiding
Oosterse ridderspoor is te vinden op zonnige tot licht beschaduwde, voedselrijke, matig vochtige en goed doorlatende zandige bodems. Ze groeit in bermen en op veldwegen, in graanakkers en braakliggende terreinen, op spoordijken en ruderale plekken. De zich invasief gedragende plant stamt uit Zuid-Europa en is als sierplant tegenwoordig (in tal van kleurvariëteiten) wijd verspreid in de gematigde en subtropische delen van alle continenten. Ook is er sprake geweest van aanvoer met graan zoals een aantal oudere vondsten aantonen. De soort is zeer zeldzaam in ons land maar ontbreekt tot nu toe in het noorden. De eenjarige Oosterse ridderspoor is te onderscheiden van Wilde ridderspoor door haar behaarde vruchtbeginsels en vruchten. De verschillen met de eveneens eenjarige Tuinridderspoor berusten onder andere op de andere plaatsing van de steelblaadjes, de kortere spoorlengte en de kleur van de zaden. Ook deze Ridderspoor is giftig door de aanwezigheid van diverse alkaloïden.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website