Vlakke dwergmispel

Cotoneaster horizontalis


© Edu Boer

Ecologie & verspreiding
De Vlakke dwergmispel is een populaire en veelgebruikte tuinplant die haar oorsprong kent in China. Verwilderde exemplaren werden in Nederland voor het eerst waargenomen rond 1980. De soort groeit bij voorkeur op kalkhoudend substraat op zonnige droge plaatsen, zoals kalkgraslanden en duinstruwelen. Ook wordt zij aangetroffen op verstoorde terreinen als spoorwegbermen, industrieterreinen, stenige oevers, oude muren en kerkhoven. De soort kan in korte tijd grote populaties vormen als de groeiplaats geschikt is. Dit leidt tot verstoring van kwetsbare en waardevolle habitattypen en verdwijning van inheemse flora. Bij ongeschikte groeiplaatsen blijft de populatie klein met minimale impact voor de inheemse flora. Ze verdwijnt soms vanzelf. In België is de Vlakke dwergmispel lokaal een zeer invasieve soort en gevreesd wordt dat zij in Nederland ook schade zal kunnen aanrichten. Vlakke dwergmispel heeft bessen die vooral bij lijsterachtigen in de smaak vallen en de zaden hiervan worden via de uitwerpselen verspreid. Daarnaast kan de soort zich vegetatief vermeerderen. De soort is moeilijk te onderscheiden van andere(gecultiveerde) kleinbladige Cotoneaster soorten, waarvan sommigen zich recentelijk hebben verwilderd in Nederland en zich lokaal invasief gedragen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website