Duizendschoon

Dianthus barbatus


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Duizendschoon is aan te treffen op open en warme, zonnige tot licht beschaduwde, droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, goed doorlatende en zwak basische, kalkhoudende zand-, leem en kleibodems en staat ook op stenige plaatsen. Deze variabele en zodenvormende plant is te vinden in bossen en bosranden, in graslanden en in bermen, op verstoorde rivieroevers en op allerlei ruderale plekken. Deze Anjersoort met zeer geurige en kortgesteelde bloemen stamt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en Azië, is al sinds de 16e eeuw als tuinplant in tal van kleuren in gebruik, en verwilderd vanuit weggeworpen tuinafval. Ze wordt druk bezocht door bijen en vlinders en ze zaait zichzelf uit. De bloemen worden gegeten ondanks de aanwezige saponinen en werden in het verleden zelfs aangewend als hartversterkend middel.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website