Epimedium

Epimedium alpinum


© Marian Baars

Ecologie & verspreiding
Epimedium, ook wel aangeduid als Elfenbloem, prefereert schaduwrijke tot diep schaduwrijke, kalkrijke, droge tot vochtige, maar gedraineerde, losse, organisch verrijkte leem- en stenige bodems. Ze groeit in loofbossen en in voedselrijke struwelen. De plant stamt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa (van Albanië tot de Zuid-Alpen en naar het westen tot Piemonte) en is tegenwoordig een geliefde tuinplant, onder andere als bodembedekker. In Nederland behoort ze tot de groep van exotische stinzenplanten en staat in verlaten tuinen en verwildert soms in oude plantsoenen en op landgoederen. Het is een overblijvende plant met ondergrondse uitlopers en een rechtopstaande stengel. De bladen zijn dubbel drietallig, middengroen, scheef hartvormig-eirond en hebben een gewimperde, gezaagde bladrand. De bloemen staan in een vertakte, losse tros, de 4-6 kelkbladen zijn groen of roodachtig, de 4 kroonbladen zijn geel. Ze zou de geslachtsdrift opwekken (nog steeds in gebruik in de vorm van pillen en als voedselsupplementen) en werd vroeger medische aangewend tegen hart-, nier- en beenderkwalen.
Familie: Berberidaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website