Weidehavikskruid x Muizenoor

Pilosella flagellaris


© Pieter Stolwijk

Ecologie & verspreiding
De kruising van Weidehavikskruid met Muizenoor wordt meestal tezamen met, of in de buurt van de oudersoorten gevonden. Grazige, niet te droge bermen, dijken en taluds op zand of lemige grond lijkt een goede omschrijving van de vindplaatsen te zijn. Het is gebleken dat de hybride vrij gemakkelijk ontstaat wanneer beide soorten dicht bij elkaar groeien. De habitus van Weidehavikskruid x Muizenoor blijkt intermediair te zijn tussen de oudersoorten. Alle soorten binnen het ondergeslacht Pilosella houden er verschillende reproductie methoden op na, geslachtelijke (seksuele) zowel als ongeslachtelijke (apomictische). Op deze manier zijn er vele kruisingen, ondersoorten en tussensoorten ontstaan die ook onderling weer relaties aangaan. De determinatie van het schier oneindig aantal verschillende vormen binnen het ondergeslacht Pilosella is niet altijd meer mogelijk. Daardoor zijn er weinig gegevens bekend over verspreiding en ecologie van Weidehavikskruid x Muizenoor.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website