Knolbeemdgras (var. vivipara)

Poa bulbosa var. vivipara


© Kim Lotterman

Ecologie & verspreiding
Deze variëteit van Knolbeemdgras heeft een meestal samengetrokken bloempluim die in plaats van normaal bloeiende aartjes miniplantjes draagt, die ontstaan zijn door spontane proliferatie. De ecologische eisen die deze vorm aan het milieu stelt zijn dezelfde als bij de andere variëteit, zodat hieruit geen verder conclusies te trekken vallen. Naast het verspreiden van de stengelbollen (zie var. bulbosa) worden hier, zonder dat er van een echte kieming sprake is bolletjes gevormd die ook weer tot nieuwe plantjes kunnen uitgroeien. Voor de verspreiding van Poa bulbosa s.l. wordt naar het desbetreffende kaartje verwezen, voor de wel te onderscheiden var. vivipara laat het kaartje zien dat ze, naast enkele overeenkomstige gebieden, beperkt is tot het rivierengebied en spoorwegterreinen in Noord- en Zuid-Holland. De oudste vondst in Nederland van Knolbeemdgras stamt uit Noordwijk en wel uit het jaar 1889, het betreft overigens, gezien de afbeelding in de Flora Batava de var. bulbosa.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, neutrale graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website