Moerashyacint

Pontederia cordata


© Wim van der Neut

Ecologie & verspreiding
Moerashyacinth of Snoekkruid is een oeverplant die staat op zonnige, voedselrijke bodems bestaande uit een luchtig mengsel van leem of klei met zand en veen. Ze is niet erg vorstbestendig. De overblijvende plant groeit in het gebied van herkomst in voedselrijk water van allerlei watergangen, in meren en plassen en staat in Europa op de oevers van sloten, singels en vijvers. Het oorspronkelijke areaal omvat Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Ze wordt als sierplant in Europa gekweekt en is tegenwoordig ingeburgerd in een aantal Europese landen. In Nederland is de soort na 1900 als sierplant ingevoerd en tussen 1975 en 1999 in het wild ingeburgerd. Moerashyacinth is nog steeds als tuinplant in gebruik. Ze is thans vrij zeldzaam en komt verspreid voor door het hele land, maar is nog niet aangetroffen in Flevoland en op de Waddeneilanden. In warme landen gedraagt de soort zich zodanig invasief dat de handel in deze soort verboden is.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,30-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn bovenaan bezet met klierharen.

Bladeren - Bladeren met een lange bladsteel. Aan de voet zijn ze schedeachtig. De bladschijf is langwerpig eirond met aan de voet hart- of pijlvormige, afgeronde zijslippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een aarvormige bloeiwijze met blauwe of soms witte, 2-lippige bloemen. Onderaan zijn ze buisvormig. De middelste slip heeft een gele vlek. De bloemen hebben 6 ongelijke meeldraden. Het vruchtbeginsel heeft 1 vruchtbaar hokje.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen in voedselrijk water.

Groeiplaats - Water (sloten en vijvers).
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website