Hemelroosje

Silene coeli-rosa


Ecologie & verspreiding
Hemelroosje staat op een open, zonnige tot licht beschaduwde, droge tot matig droge, goed gedraineerde, neutrale tot zwak basische bodem die uit zand, zandige leem en klei kan bestaan en staat ook op stenige plaatsen. In de gebieden van haar herkomst groeit ze op droge hellingen en in struwelen. Secundair is deze eenjarige plant te vinden in graslanden, bij behuizing en in bermen en verder op allerlei ruderale plekjes. De plant stamt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en de Canarische eilanden, is al sinds de 17de eeuw in cultuur in verschillende tinten, verwilderd makkelijk en wordt ook uitgezaaid (zaadmengsels). In Nederland is de soort een enkele keer aangetroffen. Het kale taxon is goed herkenbaar door de kantige stengel, de lijnvormige, spitse bladeren en alleenstaande, tweeslachtige bloemen. Verder heeft de kelk 10 krachtige ribben met dwarsplooien en is langwerpig tot knotsvormig.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website