Witte pluimspirea

Spiraea alba


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
De van oorsprong Noord-Amerikaanse Witte spirea is in Europa geïntroduceerd als tuinplant en heeft zich vervolgens in het wild kunnen vestigen. Witte spirea heeft de voorkeur voor natte biotopen zoals oevers, vochtige graslanden, venen, moerassen en sloten. De soort is een pionier die volle zon prefereert om zich goed te ontwikkelen, maar tolereert ook schaduw. Met name in België kan de soort lokaal zeer invasief groeien in venen en moerassen, waar het grote oppervlakten bedekt. De bedekking kan zo dicht zijn dat kruiden weg geconcurreerd worden en bomen zich niet kunnen verjongen. In andere Europese landen lijkt Witte spirea (nog) niet zo invasief te zijn. In Nederland heeft de soort zich op enkele plaatsen gevestigd. De soort vermeerdert zich grotendeels vegetatief. Verspreiding vindt daardoor langzaam plaats, deels via het storten van tuinafval of door fragmenten die met stromend water worden meegevoerd. Het is nog afwachten hoe de soort zich in Nederland zal ontwikkelen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website