Knolcyperus

Cyperus esculentus


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Knolcyperus staat op zonnige, open, droge tot vochtige, voedselrijke, vaak bewerkte grond. Deze Cyperus kan op tal van grondsoorten staan, maar prefereert zand. Ze groeit in Nederland vooral in mais- en aardappelakkers en in de lelieteelt. De oorsprong van de knolcyperus is onduidelijk maar in ieder geval stamt ze uit warmere streken en neemt de laatste tijd steeds meer toe in gematigde gebieden. De soort is vrij zeldzaam in oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg en enkele aangrenzende streken. Na 1970 is ze ingevoerd als verontreiniging in gladiolenbollen. Ze kan zich zeer invasief gedragen, is zeer concurrerend met verbouwde gewassen voor licht, water en voedselstoffen en is bovendien zeer moeilijk te verwijderen. Het is ook een heel oude cultuurplant, gekweekt voor de smakelijke knolletjes. In Zuid-Europa gebeurt dit nog steeds en er wordt ook een drankje (horchata) van gemaakt. De cosmetische industrie maakt er gebruik van en vroeger werden de knolletjes als medicijn aangewend.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,05-0,60(-0,90) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Ver kruipende, dunne wortelstokken, die eindigen in beschubde, weinig of niet bewortelde knolletjes (0,5-2 cm).

Stengels/takken - De stengels zijn scherp driekantig.

Bladeren - De glanzende, 0,4-1 cm brede bladen zijn plotseling versmald in een gootvormige top. De kafjes (2-3 mm) zijn strobruin, soms rood generfd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Bloemen met drie  meeldraden.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Zeer zelden zaad vormend. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op droge tot vochtige, voedselrijke, vaak bewerkte grond (zand).

Groeiplaats - Akkers (vooral in maisakkers, minder vaak in aardappelakkers en andere knolgewassen) en waterkanten (droogvallende rivieroevers).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website