Gewone x Geelwitte ossentong

Anchusa x baumgartenii


© Hans Toetenel

Ecologie & verspreiding
Bastaard ossentong is de kruising tussen Gewone ossentong en Geelwitte ossentong en staat op open, zonnige, warme, droge, matig voedselarme tot voedselrijke, stikstofrijke, kalkhoudende, vaak omgewerkte zandige en stenige bodems. Ze groeit in de zeeduinen, in ruigten en in bermen, op puinhellingen en op spoorterreinen. De bastaard kan ontstaan waar de beide stamouders samen voorkomen en is in Nederland ingeburgerd in de duinen tussen IJmuiden en Velzen. Ze is wat de onderscheidende kenmerken van beharing en eigenschappen van de kelk betreft geheel intermediair. Aangezien de kruising kan terugkruisen met de beide oudersoorten en zo bastaardzwermen kunnen vormen die niet of nauwelijks van de stamouders te onderscheiden zijn. De planten worden bestoven door hommels, bijen, vlinders en wolwevers, het rijpe zaad draagt een mierenbroodje en kan door deze dieren versleept worden. Medisch werd de plant vroeger gebruikt tegen miltzucht, als hartversterking en voor een betere wondgenezing en ontsmetting.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2024  FLORON
Ga naar de volledige website