Kaukasisch sneeuwklokje

Galanthus caucasicus


© Hanneke Waller

Ecologie & verspreiding
Kaukaschisch sneeuwklokje prefereert beschaduwde, vochtige, kalk- en humusrijke bodems en steenachtige plekken. Ze groeit op de plaats van herkomst in hoger gelegen loofbossen, in bosranden en op open plekken, langs beken in bossen en soms op verweerde kalkrotsen. De plant stamt uit de Kaukasus en aangrenzend Turkije en wordt in Europa (ook elders?) als sierplant aangeplant in parken, tuinen en stinzenmilieus en kan van daaruit verwilderen. De soort is zeer zeldzaam verspreid door Nederland, maar ontbreekt in het zuiden van het land. Net als bij de andere Galanthus-soorten heerst er de nodige nomenclatorische en taxonomische verwarring binnen het genus en wordt er van de soorten menige variëteit gekweekt en verhandeld. Zo staat Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. vooral bekend onder de naam G. alpinus Sosn. Ook deze Galanthus-soort bevat alkaloïden, die bij inname onder andere braken en diarree veroorzaken; één daarvan is galatamine dat wordt gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website