Geel vogelpootje

Ornithopus compressus


© Joop Verburg

Ecologie & verspreiding
Geel vogelpootjes staat op zonnige, vrij droge, matig voedselrijke, matig zure tot zure zanden en grindbodems, op zware bodems komt de soort niet voor. Deze stikstofbinder en warmteliefhebber, die overigens ook een langlevende zaadbank opbouwt, groeit in graslanden, in zandige akkers en op ruderale plekken. De van oorsprong mediterrane soort is al voor 1934 als adventief in Nederland opgedoken maar pas tussen 1950 en 1974 is ze zeer zeldzaam ingeburgerd. Ze is op meerdere plaatsen waargenomen in de provincies Groningen, Drenthe en Limburg. Daarbuiten is ze slechts sporadisch aangetroffen. De efemere, diepwortelende soort gedijt het best bij een droog voorjaar maar heeft voldoende watertoevoer nodig in de herfst wanneer de kieming plaatsvindt. Gezien de klimaatopwarming kunnen we verwachten dat de soort wel vaker zal opduiken op daarvoor geschikte standplaatsen.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,10-0,60 m.

Geslachtsverdeling -

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn behaard.

Bladeren - De bladeren zijn veerdelig met zeven  tot achttien  paar deelblaadjes. De schutbladen zijn goed ontwikkeld en zien er bladachtig uit.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele, 6-8 mm grote bloemen zijn alleenstaand of staan met twee  tot vijf  bij elkaar.

Vruchten - Een doosvrucht. De peulen zijn 2-5 cm lang en met  vijf tot acht leden. Aan de top zijn ze plotseling versmald in een ½-1 cm lange gekromde snavel. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vrij droge, matig voedselrijke, matig zure grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Grasland (grazige plaatsen), rotsachtige grond en zandige akkers.
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge, zure graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website