Zweedse lijsterbes

Sorbus intermedia


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Van oorsprong is de Zweedse lijsterbes te vinden op kalkrijke, droge grond. Deze kleine boom of struik uit Zuid-Zweden en het Oostzeegebied wordt al sinds lang in Nederland als straatboom en in parken aangeplant, mede omdat ze goed bestand is tegen luchtvervuiling en bestrating boven de wortels verdraagt. De dikste boom met een omtrek van 2,3 meter staat in Den Haag. De aangeplante bomen verwilderen in toenemende mate. De bessen worden door vogels verspreid en jonge bomen zijn op allerlei plaatsen in ons land terug te vinden, vooral in bosranden en houtwallen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website