Rijncentaurie

Centaurea stoebe


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Rijncentaurie prefereert open, droge, warme, matig voedselrijke, kalkhoudende, vaak stenige leem-, löss- en zandbodems. Ze groeit op dammen en muren, in struwelen en kalkgraslanden en in de bergen. Ons land valt binnen een westelijke uitlopers van het areaal dat zijn zwaartepunt in Centraal- en Oost-Europa heeft. In Nederland zijn enkele natuurlijke vindplaatsen gelegen langs de Rijn. Deze Centaurie is een Continentaal-Submediterrane soort van neerslagarme streken en is met verontreinigd zaad in Noord-Amerika terecht gekomen waar ze zich invasief gedraagt. Ze is zeer variabel in vorm en kleur van het omwindsel en de lengte van het pappus. De plant is te herkennen aan het feit dat de bladeren veerdelig tot dubbelveerdelig zijn en dat ze al vanaf het midden van de stengel sparrig vertakt is, waardoor de hoofdjes in pluimen zijn gerangschikt. Verder hebben genoemde hoofdjes een klein formaat. De zaadproductie is hoog, ze worden door wind en dieren verspreid en behouden lang hun kiemkracht.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,20-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De bladeren zijn veerdelig. De bladslippen zijn lijnvormig en grijs- tot witviltig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in pluimen. De bloemhoofdjes zijn 0,5 tot 1 cm groot. De omwindselbladen zijn bovenaan bruin of zwart gevlekt, met bovenaan een zwakke stekel en met uitspringende overlangse nerven.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme plaatsen op droge, matig voedselrijke, vaak stenige grond.

Groeiplaats - Stenige plaatsen langs de grote rivieren, grasland (kalkgrasland) en in de bergen.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website