Doorschijnend sterrenkroos

Callitriche truncata subsp. occidentalis


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - oktober

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vaak rood aangelopen.

Bladeren - De tot 1 cm lange blaadjes zijn diep-blauwgroen tot donkergroen, iets doorschijnend en lijnvormig tot elliptisch.

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen zijn alleenstaand. Er zijn geen schutbladen.

Vruchten - Een splitvrucht. De 1,4-1,6 mm grote vruchten zijn meer breed dan lang, hebben meestal een korte steel en zijn niet gevleugeld. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in voedselrijk, zoet tot iets brak, helder, kalkrijk, ondiep tot dieper, stilstaand tot stromend water.

Groeiplaats - Water (poeltjes en kleiputten, slikken en in ondiepe en periodiek droogvallende veenputten).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website