Groot nagelkruid

Geum macrophyllum


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Groot nagelkruid is overblijvende plant van enigszins beschaduwde, vochthoudende, voedselrijke grond. Ze groeit langs paden en randen van bossen en in schaduwrijke parken. Groot nagelkruid komt oorspronkelijk uit Noord Amerika, is in de jaren negentig ingeburgerd geraakt en breidt zich sindsdien sterk uit. Groot nagelkruid is verspreid over het land aangetroffen, maar is in het westelijk deel van Nederland nog zeldzaam. Een concentratie van vindplaatsen bevindt zich in het Noordoostelijke deel van Nederland, in de omgeving waar voor het eerst verwildering is geconstateerd. Groot nagelkruid wordt wel verward met Geel nagelkruid. Hiervan onderscheidt ze zich door de tijdens de bloei al teruggeslagen kelkbladen, de aanwezigheid van klieren op de stijl en het grotere aantal vruchten in de vruchthoofdjes. De vorm van de eindlob van de bladeren is een minder goed kenmerk. In hoeverre beide soorten kunnen kruisen en vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen dient nader te worden vastgesteld. 
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website