Ribbelbies

Schoenoplectiella mucronata


Ecologie & verspreiding
Ribbelbies is te vinden op zonnige, vrij open, matig voedselrijke tot voedselrijke, meestal kalkarme tot zwak zure, uitgesproken stikstofrijke, natte, slikkige en zandige bodems aan wateroevers. Ze groeit in vennen en pas gegraven poelen in natuurontwikkelingsgebieden, in moerassen, in vijvers, in natte graslanden en verder ook op ruderale plaatsen. Het areaal omvat Zuid- en Midden-Europa, Oost-Afrikaanse eilanden, Zuid- en Oost-Azië, Australië en Californië. In Nederland is de soort op enkele, verspreid liggende plaatsen waargenomen en mogelijk aan het inburgeren. Ribbelbies vormt dichte zoden zonder uitlopers, heeft scherp driekantige, helder groene stengels met holle zijden, de bladscheden dragen geen bladschijf en de aren van de bloeiwijze zijn zittend. Verder is het schutblad gootvormig, stekelpuntig en eerst rechtop staand en in de vruchttijd recht afstaand tot teruggeslagen. De kafjes zijn eivormig, roodbruin met een breed, grijsgroen middenveld, veelnervig en aan de top in een kort stekelpuntje samengetrokken. Karakteristiek zijn ook de dwars gerimpelde nootjes.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website