Bosooievaarsbek

Geranium sylvaticum


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Bosooievaarsbek staat op zonnige tot licht beschaduwde, basen- en matig voedselrijke, matig droge tot vochtige, kalk- en stikstofrijke, soms stenige leemgrond. Ze groeit in open loofbossen en in heggen, in struwelen en op kapvlakten, op rotsrichels en in graslanden. Deze overblijvende Geraniumsoort komt uit de gematigde gebieden van Azië en Europa, in het zuiden staat ze alleen in hoge onkruidenvegetaties. Nederland behoort niet tot het Europese deel van het areaal. Het taxon wordt elders, evenals in Nederland, als sierplant gebruikt en wordt hier slecht her en der als verwilderde tuinplant gevonden. De stengels, de bladstelen van de rozet- en enkele stengelbladen dragen uitsluitend teruggeslagen gewone haren en geen klierharen, alleen de bloeiwijze is dicht klierharig. De bloemstelen staat altijd overeind, de roodpaarse bloemen hebben een witte voet. De bloemblaadjes werden vroeger verwerkt tot een blauwgrijze verf voor mantels en verder zou de plant bescherming bieden in gevechten.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De polvormende stengels zijn vertakt en kort aanliggend behaard. De bloemsteel staat na de bloei rechtop.

Bladeren - De breed ruitvormige, 7-12 cm lange bladeren zijn tot of over het midden ingesneden met meestal zeven vrij brede, gezaagde slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De roodpaarse, lichtroze of blauwachtige, 2,2-3 cm grote bloemen hebben vaak een wit centrum. De helmdraden zijn lancetvormig.

Vruchten - Een kluisvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig voedselrijke, matig droge tot vochtige, kalkrijke, soms stenige grond.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen), heggen, struwelen en grasland (bergweiden).
Familie: Geraniaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website