Knopkroos

Lemna turionifera


© Eric Brandes

Ecologie & verspreiding
Knopkroos komt voor op onbeschaduwde plaatsen in (nagenoeg) stilstaand, zoet, voedselrijk water, het meest in sloten, kanalen en grachten. De soort komt oorspronkelijk uit Noord Amerika en Azië. Uit Europa is het sinds het eind van de 19e eeuw bekend. In Nederland is ze in de jaren negentig voor het eerst herkend. Knopkroos is inmiddels verspreid over het land aangetroffen, met een bolwerk langs de Grote rivieren. Verder zijn er concentraties van vindplaatsen in Zeeuws Vlaanderen, rondom Eindhoven en in het Noordoosten van het land. Omdat Eendenkrozen lastig van elkaar te onderscheiden zijn wordt ze vermoedelijk vaak over het hoofd gezien. Het verspreidingskaartje geeft daarom waarschijnlijk geen goed beeld van de actuele verspreiding van deze soort. Kenmerkend voor Knopkroos zijn de purpergekleurde onderkant van de schijfjes (optimaal ontwikkeld in de maanden juni-juli), beginnend bij de wortelaanhechting, en de vorming van winterknoppen (turionen).
Familie: Araceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website