Oeveramarant

Amaranthus rudis


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Oeveramarant staat op zonnige, vochtige tot natte, voedselrijke bodems, bestaande uit leem en kleiige leem en prefereert omgewerkte grond. Ze kan ook op drogere en armere grond groeien, maar blijft dan duidelijk kleiner. De tweehuizige, kale en eenjarige plant groeit op oevers van waterstromen, kleine plassen en vijvers, in voedselrijke moerassen en op moddervlakten. Verder ook op vochtige plaatsen in akkers en weilanden, zandopslagplaatsen en ruderale plekken. De plant stamt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, gedraagt zich daar invasief en is ook op een paar plaatsen in Europa opgedoken. In Nederland is Oeveramarant recent gevonden op enkele plaatsen in het rivierengebied. De soort is door een waslaag glanzend en is verder gekarakteriseerd door een vijfbladig, vrouwelijk bloemdek, steelblaadjes die duidelijk korter zijn dan de buitenste bloemdekbladen, smalle, lange bladeren en de aanwezigheid van 3 of 4 stijlen. De groene of roodachtig lila bloeiwijze bestaat uit eindstandige, onbebladerde schijnaren. Ook zijn er nog enkele bladokselstandige schijnaren aanwezig. De vruchten springen overdwars open, de bestuiving geschiedt door middel van de wind en de pollen kunnen allergische reacties opwekken.
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website