Kaukasisch vergeet-mij-nietje

Brunnera macrophylla


© Gertjan van Mill

Ecologie & verspreiding
Kaukasisch vergeet-mij-nietje staat op zonnige tot beschaduwde, droge tot vochtige, humus- en voedselrijke zand-, veen- en kleibodems. Van nature staat de soort op winderige en koude vlakten en in subalpine bossen van het westelijke deel van de Kaukasus. Tegenwoordig is het als bodembedekker een geliefde tuinplant , die in diverse variëteiten wordt gekweekt. De plant wil nog wel eens verwilderen en is potentieel invasief. Ze is opgedoken in o.a. bossen, op ruderale plaatsen en in overhoekjes, op de oevers van kanalen en andere watergangen. De behaarde plant groeit in pollen, heeft grote, grondstandige, lang gesteelde, omgekeerd hartvormige bladeren en kleine hemelsblauwe bloemen, met witte, gespleten keelschubben. De bloemen staan in schichten zonder schutbladen; alleen op de vertakkingen van de schichten staan grote, bijna zittende schutbladen. Ze wordt vaak verward met Vroeg vergeet-mij-nietje maar verschilt van deze soort o.a. door haar polvormige habitus zonder uitlopers, de veel kleinere, dichter op elkaar staande bloemen en de kort gesteelde stengelbladen.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website