Texaanse ganzenvoet

Chenopodium berlandieri


© Claud Biemans

Ecologie & verspreiding
Texaanse ganzenvoet staat op stikstofrijke, tamelijk voedselrijke tot voedselrijke, braakliggende en omgewerkte bodems. De eenjarige plant is in het gebied van herkomst als wilde plant voornamelijk te vinden langs waterkanten, maar werd (wordt) ook gecultiveerd en is nu ook aan te treffen op door de mens verstoorde plaatsen. Secundair groeit ze op haven- en spoorwegterreinen, op overslagplaatsen en bouwterreinen, op braakliggend en ruderaal land. Ze stamt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en wordt in Europa vooral met graan aangevoerd. De variabele soort is in Nederland tot nu slechts van een enkele plaats bekend, maar wordt mogelijk vaker over het hoofd gezien wegens haar grote gelijkenis met Melganzenvoet. Daarvan verschilt ze voornamelijk door de aanwezigheid van opvallende, honinggraadvormige putjes op de zaadhuid, terwijl die bij Melganzenvoet nagenoeg glad is. Van deze plant werden en worden de bladeren gegeten en werden de zaden tot meel vermalen, de indianen gebruikten haar vroeger medisch tegen koorts en worminfecties.
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website