Gekield druifkruid

Dysphania schraderiana


© Joop Verburg

Ecologie & verspreiding
Gekield druifkruid staat op zonnige, vochtige, stikstofrijke zand-, leem- en kleibodems en vermijdt beschaduwing. De eenjarige plant groeit in het herkomstgebied in bosranden, in hoge en laag gelegen graslanden en langs rivieroevers. Ze stamt oorspronkelijk van Oost-Afrika en is als cultuurvolger ingeburgerd op het Arabisch schiereiland, in Pakistan en Oostelijk- en Centraal-Europa. De soort is in Nederland slechts van een enkele plaats bekend, veelal bij bewoning en op verstoorde plaatsen. De soort is onder andere goed herkenbaar aan de overal aanwezige gele klieren met een sterke, aromatische citroengeur, de 3-5-slippige bladeren en de lange, bijna bladloze, cilindrische, oksel- en eindstandige bloeiwijzen. Verder zijn er 1 tot 2 meeldraden aanwezig en zijn de bloemdekbladen gekield en dragen opvallende aanhangsels. De bladeren kunnen als spinazie gegeten worden, de zaden kunnen vermalen worden tot meel en ze werd medisch aangewend bij migraine.
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website