Azorenaddertong

Ophioglossum azoricum


Ecologie & verspreiding
Azorenaddertong is mogelijk ontstaan uit een kruising van Ophioglossum vulgatum x lusitanicum en wordt ook wel als een ondersoort van de addertong beschouwd. Ze staat op vochtige, zowel zure als basische zand- of turfbodems en groeit in open tot kortgrazige vegetaties op geëxponeerde kliftoppen, in zandige heiden, in hellinggraslanden en in vochtige duinvalleien. Ze staat bij voorkeur op vorstvrije plaatsen nabij de zee en op Groenland en IJsland in de nabijheid van hete bronnen. De soort heeft een Atlantisch-Boreale verspreiding en het areaal omvat de Azoren, Fuerteventura, West-Europa en de eilanden van de noordelijke Atlantische Oceaan, inclusief IJsland en Groenland. De soort is aangetroffen in de duinen bij Knokke en is mogelijk ook op Terschelling gevonden. Verwisseling met Addertong komt nog wel eens voor en bij slecht ontwikkelde exemplaren is het verschil niet altijd duidelijk. Azorenaddertong heeft normaal meerdere bladeren (zowel fertiele als steriele) die juist onder de oppervlakte met elkaar verbonden zijn.
Groep: varens (sporenplanten)
Zeldzaamheid: verdwenen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website