Reuzenklaproos

Papaver orientale


© Willem Braam

Ecologie & verspreiding
Reuzenklaproos staat op zonnige, droge, goed gedraineerde, vaal licht humeuze, zandige tot kleiige bodems en is tolerant voor zilte invloed. Het is van nature een bergplant die thuishoort in Trans-Kaukasië, Noordoost-Turkije en Noordwest-Iran tot in Centraal-Azië. Ze is al eeuwen in gebruik als sierplant en zo vervolgens in de gematigde streken van het Noordelijk Halfrond ingeburgerd. De soort is zeer zeldzaam in Nederland en komt alleen her en der verwilderd voor. Reuzenpapaver behoort tot het complex waarvan ook Oosterse papaver deel van uitmaakt. Hierbinnen is het moeilijk te onderscheiden en af te grenzen, mede door allerlei overgangen en bastaardvorming. Ze valt te onderscheiden van Oosterse papaver, die in ons land ook als sierplant gebruikt wordt, door o.a. de knikkende bloemknoppen, de gewelfde stempelschijf en het meestal geringere aantal stempelstralen.
Familie: Papaveraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website