Behaarde struweelroos

Rosa caesia


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 1,00-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Een gedrongen, dicht vertakte struik. De takken zijn haakvormig gedoornd.

Bladeren - De geveerde bladeren zijn eerst blauwgroen, later worden ze leerachtig. De bladrand is gekarteld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De tot vier cm grote bloemen zijn roze met een omhoog gerichte kelk (de kelkbladen staan rechtop of zijn afstaand).

Vruchten - Een vlezige schijnvrucht. De bolvormige bottels zijn rood. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde, warme plaatsen op matig droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, basenrijke, meestal kalkrijke grond (stenige grond, leem en zand).

Groeiplaats - Zeeduinen, bermen, heggen, bosranden en struwelen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website