Schijnviltroos

Rosa x suberectiformis


© Sipke Gonggrijp

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,80-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Stevige takken.

Bladeren - De bladen staan tegenover elkaar en zijn oneven geveerd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn gerangschikt in tuilen. Ze zijn witachtig tot helderroze en hebben vijf bloemblaadjes.

Vruchten - Een vlezige schijnvrucht. De vruchten zijn rood. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkhoudende grond (zand, leem en stenig).

Groeiplaats - Zeeduinen (duinstruwelen), hagen (doornhagen) en struwelen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website