Stijlroos

Rosa stylosa


Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - -

Hoogte -

Geslachtsverdeling -

Wortels -

Stengels/takken - Afhangende takken met lange, stijve, stevige, sikkelvormige stekels.

Bladeren - De bladeren zijn meestal 7-tallig, maar soms 5-tallig. De elliptische deelblaadjes 2 tot 4 cm lang. Ze zijn scherp gezaagd, van onderen in ieder geval op de nerven behaard en niet beklierd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een bloeiwijze met 1 tot 5 bloemen. De bloemen zijn meestal wit, maar soms roze en 3 tot 6 cm groot. De kelkbladen zijn veerspletig. De stijlen zijn tot een zuiltje vergroeid. Ze zijn korter dan de binnenste meeldraden.

Vruchten - Een vlezige schijnvrucht. Een eivormige, bruinrode bottel van 1 tot 1,5 cm lang. Vaak zijn de bottels kaal of zwak beklierd. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige of half beschaduwde, warme plaatsen op droge, basenrijke, kalkrijke, humeuze, grond (leem, duinzand, stenige grond en kalkgrond).

Groeiplaats - Bossen (lichtrijke plaatsen), heggen, struwelen, bosranden, zeeduinen, grazige ruigten en hellingen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website