Beklierde heggenroos

Rosa tomentella


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 1,00-2,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De bladeren zijn geveerd. De eivormige deelbladen zijn dubbelgezaagd. Van onderen zijn ze behaard en op de nerven beklierd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De ronde, bleekroze of witte bloemen worden 2-3,5 cm.

Vruchten - Een vlezige schijnvrucht. De bottelstelen zijn kaal en niet beklierd. De bolvormige tot eivormige rode bottel is kaal. De kelk is teruggeslagen en valt vroeg af. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot soms half beschaduwde plaatsen op vrij droge, kalkhoudende grond (leem, klei en kalkrijk duinzand).

Groeiplaats - Zeeduinen (duinstruwelen), hagen, struwelen, zonnige bosranden, hellingen en grazige ruigten.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website