Viltroos

Rosa tomentosa


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,80-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Takken met zwak gebogen, vrij slankeen alleen aan de voet verbrede stekels.

Bladeren - Aan bloeiende takken zijn de bladeren voor het grootste deel 7-tallig (ook wel 5-tallig) met vrij grote, eivormige tot langwerpige, dubbel gezaagde, tot 4 cm lange deelblaadjes. Ze zijn zacht behaard en van onderen grijsachtig viltig. De steunblaadjes hebben korte, driehoekige, afstaande oortjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De ongeveer 4 cm grote bloemen zijn lichtroze of wit. De kelkbladen zijn afstaand tot teruggebogen en met een spatelvormig uitgetrokken top. Na de bloei vallen deze spoedig af.

Vruchten - De 1 tot 2 cm grote bottelszijn eivormig, oranjerood tot vuurrood met talrijke gesteelde klierenen vaak met meer dan 3 cm lange stelen. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkhoudende grond (mergel, löss, leem, lemig zand, zavel, duinzand, klei en schelpkalk).

Groeiplaats - Bossen (open plekken in loofbossen), bosranden, heggen, struwelen, langs spoorwegen (spoordijken en spoorwegterreinen), langs holle wegen, afgravingen en zeeduinen (duinstruwelen).
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website