Cotoneaster bullatus


© Sipke Gonggrijp

Ecologie & verspreiding
Cotoneaster bullatus is een grootbladige Cotoneaster die oorspronkelijk uit Zuidwest-China afkomstig is. Ze is ingevoerd in Europa als tuinplant en heeft zich van daaruit in de natuur verspreid. In Nederland is de soort bekend van enkele vindplaatsen, met name in stedelijk gebied buiten tuinen en langs bosranden. De bessen van C. bullatus worden gegeten door vogels en via hun uitwerpselen verspreid. Daarnaast wordt zij gevonden in al dan niet verstoorde open gronden, beboste duingebieden en naaldbossen. Hier kan zij soms dichte struwelen vormen en dan een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. C. bullatus is een struik of boom van maximaal 4 meter hoog en heeft eironde bladen. De bloeiwijze heeft 5 tot 13 bloemen, de bladsteel is 3 tot 6 mm lang en de bovenzijde van het blad heeft weinig diepliggende nerven. Door deze combinatie van eigenschappen onderscheidt ze zich van de vergelijkbare grote rondbladige C. ambiguus, C. boisianus en C. rehderi.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website