Spaans vetkruid

Sedum hispanicum


© Willemien Troelstra

Ecologie & verspreiding
Spaans vetkruid staat op zonnige, droge tot iets vochtige, goed doorlatende, basen- tot vaak kalkrijke, zandige, stenige en ruderale plaatsen. De plant groeit in haar oorsprongsgebied op rotsen en rotshellingen, op steengruis en op muren en stortplaatsen, in bermen, op spoorwegterreinen en op ruderale plekken. Ze komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië, wordt als sierplant gebruikt en is in veel Europese landen en in Noord-Amerika verwilderd of ingeburgerd. In Nederland komt de soort (vooralsnog) alleen verwilderd voor. Het meest nog is ze aangetroffen in stedelijke gebieden in met name het zuidelijke deel van Nederland, maar dit is waarschijnlijk een inventarisatie effect. Binnen de groep van Sedum-soorten met rolronde tot half rolronde bladeren en witachtige bloemen is deze één- of tweejarige <>Sedum te onderscheiden door een combinatie van blauwgroene, verspreid staande bladeren aan een kale of bovenaan klierharige stengel, de (5-) 6 (9)-tallige bloemen met stervormig uitstaande vruchten en een kelk die veel kleiner is dan de kroonbladen.
Familie: Crassulaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: nieuwe soort (< 10 jaar in Nederland)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website