Spitse geelster

Gagea minima


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
In Nederland groeit Spitse geelster in typisch stinzenmilieu in loofbos op met schelpengruis verrijkte boomrondjes onder enkele oude linden. Spitse geelster komt van nature voor op kale, voedselrijke, humeuze, leemgrond in open bossen, aan bosranden, aan boswegen en in struweel, in een vegetatietype dat behoort tot de Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond, in Midden- en Oost-Europa. In Nederland is zij alleen bekend van het in Vogelenzang in de binnenduinrand gelegen Landgoed Leyduin, waar meer stinzenplanten voorkomen. Het gaat om een populatie van honderden exemplaren die 2003 werd ontdekt. Waarschijnlijk is de plant hier ooit aangeplant en is het een stinzenplant. De soort komt er waarschijnlijk al jarenlang voor, maar is niet eerder opgemerkt. De dichtstbijzijnde natuurlijke populaties van Spitse geelster worden op ten minste 300 tot 450 kilometer afstand in Duitsland en Denemarken gevonden. Vanwege de toegespitste bloemdekbladen is Spitse geelster niet te verwarren met andere geelsterren.
Familie: Liliaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: nieuwe soort (< 10 jaar in Nederland)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website