Tuinmonnikskap

Aconitum x stoerkianum


Ecologie & verspreiding
Tuinmonnikskap is van hybride herkomst en hiermee worden meerdere cultivars aangeduid. Het is een geliefde tuinplant die in delen van Europa wordt aangeplant en die na verwildering lang kan stand houden op beschaduwde, koele en vochtige plaatsen zoals oevers van waterlopen, natte graslanden en nabij woningen. De bloemkleur van dit steriele taxon kan blauw, wit of gemengd zijn. Blauw gekleurde exemplaren zijn goed van de Blauwe monnikskap te onderscheiden doordat de bloemstelen kaal of slechts zwak behaard zijn en de helm hoger is dan breed. Bij Blauwe monnikskap zijn de bloemstelen behaard tot dicht behaard en is de helm breder dan hoog. Van de aanwezige alkaloïden is aconitine het meest werkzame bestanddeel en wordt hedendaags nog steeds gebruikt bij de behandeling van hartfalen en heftige (zenuw)pijn. De vertegenwoordigers van het geslacht spelen ook een belangrijke rol in de mythologie en volksgeloof over hekserij en magie. Zie ook Aconitum napellus en A. vulparia.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website