Stekelaugurk

Sicyos angulatus


© I. Jacobs

Ecologie & verspreiding
Stekelaugurk is een eenjarige klimplant afkomstig is uit Noord-Amerika. De soort groeit op lichte plaatsen langs rivieren en in akkers, bosranden en braakliggende terreinen. De soort werd in de 19e eeuw als sierplant naar Europa gebracht en is zich met name in Zuid-Europa aan het uitbreiden. In de Nederlandse natuur is Stekelaugurk nog niet aangetroffen. Met name in enkele Zuid- en Oost-Europese landen wordt de soort gezien als een invasief en agressief akkeronkruid. Door de vorming van snelle uitlopers trekt het akkergewassen omver waardoor (delen van) oogsten mislukken. De gevolgen voor de biodiversiteit lijken beperkt te zijn, omdat de soort de meeste problemen veroorzaakt in akkers waar überhaupt al weinig verschillende soorten voorkomen. Vroeger werd de Stekelaugurk in Nederland gebruikt als onderstam voor komkommer in de biologische glastuinbouw.
Familie: Cucurbitaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: natte ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website