Veenzegge

Carex davalliana


© Willemien Troelstra

Ecologie & verspreiding
Veenzegge is een nieuwkomer in ons land onder de Carices. De soort werd in 2006 voor het eerst in Nederland gevonden, in Zuid-Limburg. Later werd ze eveneens in Noord-Brabant aangetroffen. Er is nooit eerder sprake geweest van het voorkomen van deze fraaie soort in Nederland. Toch wordt ze als inheems beschouwd en niet als adventief, daar het een soort betreft die in vrijwel geheel Europa voorkomt, met uitzondering van met name Scandinavïe.  Ze is kenmerkend voor kalkmoerassen, waaraan ze de naam Caricion davallianae heeft ontleend. Veenzegge is een eenarige Carex-soort, net als Tweehuizige zegge en Vlozegge. Met Tweehuizige zegge heeft ze gemeen dat het eveneens een tweehuizige soort is, dus met mannelijke en vrouwelijke planten. In tegenstelling evenwel tot Tweehuizige zegge groeit Veenzegge in dichte pollen. Carex davalliana is vernoemd naar de Zwitser Edmund Daval (1763-1798).
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juni

Hoogte - 0,10-0,45 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, tweehuizig

Wortels - Zonder uitlopers.

Stengels/takken - De driekantige stengels zijn bovenaan ruw. De plant vormt dichte zoden.

Bladeren - De borstelvormige bladen zijn ruw aan de rand en minder dan 1 mm breed.

Bloemen - Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). Vrouwelijke aartjes zijn 1 tot 2 cm lang. De rijpe urntjes zijn bruin, 3 tot 5 mm lang met een lange snavel, afstaand en tenslotte enigszins teruggebogen. De kafjes vallen niet af.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, kalkrijke, venige grond.

Groeiplaats - Moerassen (kalkmoerassen, veenmoeras, laagveen en bronveen) en grasland (moerassig weiland).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: nieuwe soort (< 10 jaar in Nederland)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkmoerassen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website