Carex hystericina


Ecologie & verspreiding
Carex hystericina is een Noord-Amerikaanse soort. Ze werd in 2003 door J. Diemeer gevonden, in Uithoorn (N.-H.). Het betreft vooralsnog de enige vondst van deze soort in Europa. Ze werd gevonden in een hooiland, op een voormalig kassencomplex. Of er enige relatie bestaat met dit kassencomplex is niet duidelijk. Carex hystericina lijkt oppervlakkig iets op C. vesicaria. Beide soorten behoren tot de sectie Vesicariae en in Noord-Amerika blijken ze samen ook een hybride te vormen. De naam duidt op de gelijkenis met Hystrix, Porcupine, Stekelvarken, vanwege de stekelige urntjes. Bailey meende daartoe de naam te moeten corrigeren tot C. hystiricina. In de Flora of North America (2002) wordt evenwel nog steeds de originele spelling gehanteerd, het blijft derhalve Hysterische zegge.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website