Palmzegge

Carex muskingumensis


© Grada Menting

Ecologie & verspreiding
Carex muskingumensis is een Noord-Amerikaanse soort, die deze eeuw snel lijkt in te burgeren in het midden en zuiden van ons land. Het is weliswaar een soort die veel gekweekt wordt in plantsoenen, maar de vindplaatsen duiden veelal niet direct op enig verband hiermee. Ze werd voor het eerst gevonden in 2003 door G. Dirkse en S. Hochstenbach in Bemmel (Gld.). Nadien volgden er vondsten elders in Gelderland, Limburg en Zeeland. Carex muskingumensis behoort tot de grote sectie Ovales, waarvan er meerdere soorten uit Noord-Amerika in Europa voet aan vaste wal (proberen te) krijgen. Ze groeit in vrij forse, losse pollen met korte uitlopers. Deze soort is gemakkelijk te herkennen en niet licht te verwarren met andere Ovales-soorten. Ze is vooral aan te treffen op min of meer natte, open habitats, zoals zandzuiggebieden en wadi's. In Zeeland dook ze spontaan op op een oprit.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website