Hydrocotyle verticillata


© Ruud Beringen

Ecologie & verspreiding
Deze Waternavel, die nog geen Nederlandse naam draagt, staat op zonnige, zandige, grindige, slecht gedraineerde grond of in zwak zuur, zacht en ondiep water. Ze groeit in moerassen, op oevers van meren en langzaam stromende watergangen, in kanalen, op kwelplekken en in brongebieden. De plant stamt uit Noord-Amerika en Hawaii en is tegenwoordig over grote delen van de wereld verspreid als geliefde aquarium- en paludariumplant. In Australië gedraagt de soort zich invasief en In Europa is ze tot nu toe aangetroffen in Albanië, Spanje, Zweden, België en Nederland. De soort is slechts één keer gevonden in Nederland en zal zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van weggeworpen aquariummateriaal. Ze is te onderscheiden van Gewone waternavel door de onbehaarde bladsteel, de 9-13 nervige bladeren en een bloeiwijze die(veel) langer is dan het bijbehorende blad. Bij Gewone waternavel is de bladsteel althans bovenaan behaard, zijn de bladeren 7-9 nervig en is de bloeiwijze korter dan het bijbehorende blad.
Familie: Araliaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website