Verspreidbladige waterpest

Lagarosiphon major


© Willemien Troelstra

Ecologie & verspreiding
Verspreidbladige waterpest is een ondergedoken, in de bodem wortelende waterplant met in spiralen geplaatste, meestal sterk terug gekromde bladen die 6-30 mm lang en 1-3 mm breed zijn. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit zuidelijk Afrika en door de handel in vijver- en aquariumplanten over de wereld verspreid. De eerste waarnemingen van verwilderde planten uit Nederland dateren uit 2003 toen de plant ontdekt werd in sloten aan de rand van Soest. In 2005 volgden waarnemingen in afwateringskanalen in Drenthe en in de daaropvolgende jaren werd de plant verspreid door het land waargenomen in verschillende stadswateren. Verspreidbladige waterpest is tweehuizig. Buiten het oorspronkelijke areaal komen alleen vrouwelijke planten voor. Voor zover bekend vormt de plant hier dan ook geen zaden en verspreid zij zich alleen door middel van losgeraakte fragmenten. De meeste nieuwe groeiplaatsen in geïsoleerde wateren zijn dan ook ontstaan zijn door het dumpen van planten. De soort lijkt sterk op Brede- en Smalle waterpest en Egeria. Zij onderscheidt zich van deze soorten doordat de bladen niet in kransen staan maar verspreid. Dit kenmerk is het beste te zien bij bladen op enige afstand van de top, die verder uit elkaar staan dan de bladen dicht bij de top. Op het wateroppervlak drijvende stengels zijn vaak vertakt. De stengels zijn stugger dan bij Waterpest en Egeria en steken soms enigszins boven het wateroppervlak uit.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website