Smal kroos

Landoltia punctata


© Quentin Groom

Ecologie & verspreiding
Smal kroos is een exoot uit Australië en Zuidoost-Azië en wordt sinds 2007 in de Nederlandse natuur waargenomen. Ze groeit in stilstaande, warme en voedselrijke wateren. De soort is een bekende verontreiniging in waterbakken van tuincentra en dierenspeciaalzaken waar aquariumplanten verkocht worden. Het is aannemelijk dat Smal kroos als vervuiling met geïmporteerde aquariumplanten naar Nederland en andere Europese landen is gebracht en door dump uit kwekerijen, vijvers of aquaria in de natuur terecht is gekomen. Het aantal Nederlandse vindplaatsen is nog beperkt en soms van tijdelijk aard. De ecologie lijkt sterk op die van de inheemse kroossoorten. Smal kroos valt op door de omgekeerd eironde tot enigszins asymmetrisch halfniervormige schijfjes. De schijfjes hebben weinig wortels, maar het zijn er altijd meer dan één. De onderzijde van de schijfjes kan paarsrood zijn, en dan met name aan de randen.
Familie: Araceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website