Sosnowsky's berenklauw

Heracleum sosnowskyi


© Agnese Priede

Ecologie & verspreiding
Heracleum sosnowskyi is een grote berenklauw die voorkomt op vochtige en voedselrijkeplaatsen in bermen, langs rivieren, bosranden, ruigtes en extensief beheerde graslanden. Buiten haar natuurlijke areaal staat zij te boek als zeer invasief. Ze kan in korte tijd tot wel drie meter hoog worden, en in combinatie met haar grote bladeren creëert zij een schaduwdruk waarmee inheemse plantensoorten weg geconcurreerd worden. Langs rivieren kan zij zorgen voor erosie van oevers. H. sosnowskyi komt van oorsprong uit de Kaukasus en Turkije. Sinds de jaren ’60 verspreidt een doorgekweekte variant zich in Oost-Europa, met Denemarken en het oosten van Duitsland als huidige westgrens. In deze landen is H. sosnowskyi geteeld als voedergewas en heeft van daar uit kunnen verwilderen. In de Baltische staten staat de soort bekend als het grootste onkruid van de regio. In Nederland is zij nog niet met zekerheid waargenomen. De taxonomie van deze H. sosnowskyi moet nog worden opgehelderd. Net als de Reuzenberenklauw kan H. sosnowskyi in combinatie met zonlicht ernstige huidbeschadigingen veroorzaken en kan het sap tot blindheid leiden.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website