Straatwalstro

Galium murale


© Jacques Rovers

Ecologie & verspreiding
Straatwalstro (Galium murale) is fragiel met draadvormige, liggende stengels en bezit bescheiden, gelige bloempjes (2 of 3 bijeen). Met de loep zijn overal haartjes te ontwaren, op de bladen, de stengels en zelfs op de bloemkroon. De zeer kenmerkende vruchten zijn langwerpig, staan op opvallend neerwaarts geboden stelen en zijn uitgedost met markante, haakvormige haren. Straatwalstro is van huis uit een mediterrane soort, die zich steeds verder uitbreidt onder meer naar Noordwest-Europa. In Nederland en de ons omringende landen dook Galium murale steeds incidenteel en kortdurend (adventief) op. De eerste vondst in Nederland (fabrieksterrein Amsterdam) dateert van 50 jaar geleden. Daarna blijft het stil rond de soort, tot het in 2008 werd gevonden in Middelburg. Sindsdien is het op tiental plaatsen in met name het Zuidwestelijke deel van Nederland gevonden. Straatwalstro manifesteert zich primair als straatplant, maar ook op campings (kale plekken in het gazon) is het te vinden. Het optreden is vooralsnog bescheiden, soms staat er een enkeling, maar de inburgering tekent zich af. 
Familie: Rubiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website