Carex torta


Ecologie & verspreiding
Carex torta is een Noord-Amerikaanse soort. Ze staat vermeld in de Flora Neerlandica (1954). De schrijvers vermoedden dat het materiaal, gevonden bij Vorden, 1887, door Groll, daar was aangevoerd. Daar het om één exemplaar gaat, die nooit in het veld bewust is waargenomen, ook niet in de rest van Europa, moet m.i. een vergissing niet worden uitgesloten, b.v. etiketverwisseling, ook al stellen de schrijvers in Flora Neerlandica :"Het is moeilijk, ook bij dit ex. aan een vergissing te geloven, daar door Groll aan de plant een nummer is gehecht". Het materiaal was door Groll verzameld als C. acuta. Carex torta is goed herkenbaar aan de gedraaide top van het urntje. De soort behoort tot de sectie Phacocystis, met o.a. C. nigra en C. acuta, dus soorten met twee stijlen. Carex torta heeft, net als beide andere genoemde soorten van deze sectie, een wortelstok met uitlopers. Deze soort, met mogelijk een eenmalige vondst in ons land, is hier slechts vermeld voor de volledigheid, maar verdient, gelet op bovenstaande, de status van twijfelachtig.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website