Carex grayi


© Willemien Troelstra

Ecologie & verspreiding
Carex grayii is een zeer decoratieve, Noord-Amerikaanse soort, die deze eeuw lijkt in te burgeren in Europa. De soort is ondertussen gevonden in Oostenrijk, Duitsland, België en Nederland. Ze wordt ook gekweekt in tuinen, doch de vindplaatsen, vaak ver van menselijke bewoning, lijken niet direct op enig verband hiermee te duiden. Carex grayii groeit in forse pollen en opvallend zijn de zeer grote, opgeblazen urntjes. Ze is niet te verwarren met enige andere soort. Ze werd voor het eerst in ons land gevonden in 2003, door N. Jeurink en A. van den Berg, in een bosje bij Vught (N.-B.). Daarna volgden er vondsten elders, in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Groningen, steeds op beschaduwde, min of meer vochtige plekken in bosjes of bossen. De soort is genoemd naar de grote Amerikaanse caricoloog Asa Gray (1810-1888). De eerste Belgische vondst van deze soort dateert van 2011.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website